Monday, March 6, 2017

ကမၻာပညာေရးထိပ္တန္းႏိုင္ငံ ၂၀ ကိုေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္ျခင္းပညာေရးမွာ အေကာင္းဆုံးပညာေရးလို႔ အေျပာခံခ်င္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးပါပဲ။ အထူးသျဖင့္လည္း အေနာက္ပညာ ေရးကို အရမ္းအထင္ႀကီးၾကတယ္။ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးေက်ာင္း၊ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ပညာေရးဆိုရင္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ထိပ္တန္းေရာက္ေနတတ္တာမ်ားေတာ့ အထင္ႀကီးၾကတာေပါ့။

ပညာေရးသုေတသနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Pearson အုပ္စုကလည္း ပညာေရးကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္႐ႈၿပီး သတင္းေတြ ထုတ္ျပန္ေပးေနပါတယ္။ လူေတြ အထင္ႀကီးေနၾကတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ကမၻာ့ အေကာင္းဆုံး ပညာေရးမွာ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ အတြက္ အဆင့္ ၁၄ ပဲခ်ိတ္ေသးတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြထက္ေတာင္ ေနာက္က်ေနတာေတြ႕ရတယ္။

၂၀၁၅/ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ပညာေရးမွာ ေကာက္ခ်က္ထုတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

– အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံေတြဟာ ပညာေရးမွာ သိသိသာသာတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္အတြက္ ထိပ္ဆုံး ေရာက္လာပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပညာေရးထိပ္တန္းေရာက္လာတဲ့ အေကာင္းဆုံးပညာႏိုင္ငံ ကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယေနရာမွာ ဂ်ပန္၊ တတိယ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ စတုတၳ ေဟာင္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိပ္တန္းေလးေနစရာလုံးကို အာရွက စိုးမိုးသြားႏိုင္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ “စမတ္အက်ဆုံးပညာေရးစနစ္” ကို ေတာက္ေလၽွာက္ အေမြဆက္ခံႏိုင္ခဲ့လို႔ပါပဲ။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ရလဒ္နဲ႔ပိုင္းျဖတ္ပါတယ္။

အဲဒီ ေလးႏိုင္ငံကေတာ့ ရလဒ္အေကာင္းဆုံး စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူေနမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ေတြကလည္း ဆရာနဲ႔ ပညာကို ႐ိုေသ ေလးစား တဲ့ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ထိုက္တန္စြာ ဒီႏွစ္ေတြအတြက္ ထိပ္တန္းကို ေရာက္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

– ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ပညာေရးထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဖင္လန္ႏိုင္ငံကေတာ့ ဒီႏွစ္ အဆင့္ ၅ ေရာက္သြားတယ္။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံကလည္း အဆင့္ ၂၁ ကေန ၂၄ ျဖစ္သြားတယ္။

– ထူးျခားတဲ့ႏိုင္ငံကေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံပဲ။ အဆင့္ ၁၇ ကေန ဒီႏွစ္ အဆင့္ ၁၂ ျဖစ္လာတယ္။ ႐ုရွားလည္း အဆင့္ ၁၃ ကေန ၇ ျဖစ္လာတယ္။ ပိုလန္ကလည္း ဒီႏွစ္အဆင့္ ၁၀ ျဖစ္လာတယ္။

– ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြဟာ ႏိုင္ငံ ၂၀ စာရင္းမဝင္တာၾကာပါၿပီ။ အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ ႏိုင္ငံ ၄၀ အဆင့္ေလာက္ ေရာက္လာတယ္။ မကၠဆီကိုက ၃၉ နဲ႔ ဘရာဇီးလ္ကလည္း ၃၈ ျဖစ္လာတယ္။

ကမၻာ့ပညာေရးထိပ္တန္း (၂၀) စာရင္းကို အစဥ္လိုက္ေဖာ္ျပရရင္

(၁) ေတာင္ကိုရီးယား (၂) ဂ်ပန္ (၃) စင္ကာပူ (၄) ေဟာင္ေကာင္ (၅) ဖင္လန္ (၆) ၿဗိတိန္ (၇) ကေနဒါ (၈) နယ္သာလန္ (၉) အိုင္ယာလန္ (၁၀) ပိုလန္ (၁၁) ဒိန္းမတ္ (၁၂) ဂ်ာမနီ (၁၃) ႐ုရွား (၁၄) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၁၅) ၾသစေၾတးလ် (၁၆) နယူးဇီလန္ (၁၇) အစၥေရး (၁၈) ဘယ္လ္ဂ်ီယံ (၁၉) ခ်က္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ (၂၀) ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့အဆင့္ (၂၀) စာရင္းဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ပညာေရးအေလးေပးတာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြဟာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁ ေနရာကို ရႏိုင္ဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ေလာက္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ အႏိုင္ယူခဲ့တာပါ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ကေလးပညာေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ခဲ့လြန္းလို႔လည္း အဆင့္ ၂ ေနရာကိုေရာက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေအာင္ျမင္တာကိုလည္းမေျပာနဲ႔ သူတို႔ႏိုင္ငံက ကေလးေတြ တစ္ပတ္ ေက်ာင္းတက္ ရက္က ၇ ရက္ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

မႏွစ္က ပညာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္က ေဒၚလာ ၁၁,၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕စာတတ္ႏႈန္းက ၉၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ အမ်ိဳးသားစာတတ္ ႏႈန္းက ၉၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီး စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းက ၉၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။

ေဟာင္ေကာင္

ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံပညာေရးကို အတုယူထားတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံစံအားလုံး ၿဗိတိန္နည္းကိုက်င့္သုံးတာေတြ႕ရတယ္။ မႏွစ္က ပညာေရးဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္က ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေဒၚလာ ၃၉,၄၂၀ ေလာက္သုံးထားတာေတြ႕ရတယ္။

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း ပညာေရးေတြမွာ စံျပဳေလာက္တဲ့ပညာေရးျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္း စာအုပ္ ေတြမွာလည္း အဂၤလိပ္စာနဲ႔ တ႐ုတ္ ကန္တုန္စာေတြကို အဓိကထားၿပီး ထုတ္ၾကတယ္။ စာတတ္ေျမာက္ ႏႈန္းက ၉၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။

ၿဗိတိန္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ေဒသအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ေတြ ခြဲေဝေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေဒသအလိုက္ ပညာေရးၾကမၼာ ကိုယ္တိုင္စီမံ ဖန္တီးခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။

စေကာ့တလန္၊ ေဝးလ္စ္၊ ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္ေဒသေတြမွာ ၿဗိတိန္ အာဏာပိုင္ေတြထံက ဘာအခြင့္မွ ေတာင္းခံေနစရာမလိုဘဲ ပညာေရးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံဖန္တီးပိုင္ခြင့္ေတြေပး ထားတာ ထူးျခားတယ္လို႔ဆိုရမယ္။ ၿဗိတိန္ဟာ ဥေရာပမွာေတာ့ ပညာေရးအဆင့္ နံပါတ္ ၂ ေနရာမွာရွိတယ္။ တစ္ကမၻာလုံးနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ေတာ့သာ သူအဆင့္ ၆ ေရာက္သြားခဲ့တာ။

ကေနဒါ

ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးတဲ့ ပညာေရးစနစ္က ၿဗိတိန္နဲ႔ ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မူလတန္း ပညာေရးကို ဦးစားေပးတယ္။ ကေလးေတြကို စာဖတ္ဝါသနာႀကီးလာေအာင္ အေျခခံကတည္းက လုပ္ေဆာင္ ေပးလာတာဟာ ပညာေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ျဖစ္လာခဲ့တာပဲ။

ႏိုင္ငံရဲ႕စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းက ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္။ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ႏိုင္ႏႈန္းကလည္း အရမ္းအားေကာင္းတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္အထိ ကေလးတိုင္း မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ အက်ိဳးတရားပဲ။

မူလတန္းက တည္းက ပညာကိုအေျခခိုင္ေအာင္လုပ္ထားတယ္။ မသင္မေနရပညာေရးကို အသက္ေတြ တိုးျမႇင့္လုပ္ေပးထား တာေၾကာင့္ ပညာေရးအားေကာင္းရတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သမၼတအိုဘားမားကိုယ္တိုင္က ပညာေရးကို အထူးအေလးေပးေနေပမယ့္ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံအဆင့္ေတာ့ ေရာက္မလာပါဘူး။ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အတည္ၿငိမ္ဆုံးနဲ႔ အားအေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ထိပ္တန္း ၁၀ စာရင္းေတာင္ မဝင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။

ခုလည္း အဆင့္ ၁၄ ေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္ေနရတာ။ ပညာေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္ကလည္း ၁ ဒသမ ၃ ထရီလီယံေဒၚလာ ရွိတယ္။ စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္း ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။

ႏွစ္စဥ္ အတန္းတိုင္းမွာ ဝင္ေရာက္သင္ၾကားႏႈန္းကလည္း ၈၁ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္ရွိတယ္။ အထက္တန္း အဆင့္အထိ အခမဲ့ပညာေရးကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနတယ္။

အစၥေရး

ဒီႏွစ္အတြက္ အဆင့္ ၁၇ ဝင္လာတဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံကေတာ့ ထူးျခားတယ္လို႔ဆိုရမယ္။ အစၥေရးရွီကယ္ ၂၈ ဘီလီယံေလာက္ ပညာေရးမွာ အသုံးျပဳေနတယ္။ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာဟာ အစၥေရး ၄ ရွီကယ္ေလာက္နဲ႔ ညီပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံေလာက္ သုံးေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။

ဟီးဘ႐ူးနဲ႔ အာရဗီစာေတြကို အေျခခံထားၿပီး သင္ၾကားတယ္။ ႏိုင္ငံစာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ OECD ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ ေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ဒုတိယအဆင့္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသား ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ပညာ ေတြကို တတ္ေျမာက္ထားၾကတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပညာေရးကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရင္ ပညာေရးစနစ္မွာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံတဲ့ စနစ္ေတြ အေပၚကို အေျခခံထားေၾကာင္းေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ကေန ပညာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားဆုံးလုပ္ႏိုင္ၾကတာကိုလည္းေတြ႕ရတယ္။

ပညာေရးအေကာင္းဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၀ မွာ ပညာေရးကို အေလးထားစရာ၊ ပညာေရးဟာ သူတို႔ဘဝအတြက္အေျဖလို႔ ယူဆထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ လည္း ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားအားလုံး ပညာေရးကို အသည္းအသန္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြပဲ ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တာကိုေတြ႕ရတယ္။

ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ (၂၀) ရဲ႕ ပညာေရးတိုးတက္မႈအားလုံးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သုံးသပ္ၾကည့္ရင္

– ေက်ာင္းစေနတဲ့ အသက္ဟာ ၇ ႏွစ္ျဖစ္တယ္

– ကေလးေတြကို အိမ္စာမေပးဘူး

– အသက္ ၁၃ ႏွစ္ မတိုင္မီအ႐ြယ္အထိ စာေမးပြဲဆိုတာနဲ႔ မႀကဳံေတြ႕ရဘူး

– ေတာ္သူညံ့သူ ခြဲျခားထားတာမရွိဘူး။

– သိပၸံတန္းေတြဆိုရင္ တစ္ခန္းကို ၁၆ ေယာက္ေလာက္ပဲ သင္ၾကားတယ္

– ေန႔တိုင္း ေက်ာင္းနားခ်ိန္ေတြကို အမ်ားႀကီးေပးထားတယ္

– ဆရာအတတ္သင္ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးၿပီး ေကာင္းေကာင္းတတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္

– ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ယူတဲ့ဆရာတိုင္းကို အစိုးရကေထာက္ပံ့တယ္

ပညာေရးအားေပးတယ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မယ္ဆိုတာ ေဆာင္ပုဒ္ေတြထုတ္၊ ပါးစပ္ေတြနဲ႔ေအာ္၊ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းျပေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ ပညာေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အစိုးရရဲ႕ အားေပးမႈ၊ ပညာေရး ေၾကာင့္ ဘဝေတြေကာင္းလာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ခံယူမႈေတြရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိသာပါ တယ္။ ပညာေရးတိုးတက္ခ်င္ရင္ စိတ္ဓာတ္ေတြကို အရင္ဆုံးျပဳျပင္ေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။

(မွတ္ခ်က္ – ဤေဆာင္းပါးအတြက္ Pearson Education အဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၅/ ၂၀၁၆ ပညာေရးအစီရင္ခံစာကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ လန္ဒန္မွာ Pearson International ဆိုၿပီး ထူေထာင္ထားတယ္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာသုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။)

တင္ညြန္႔  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
www.myanmarkidworld.com

#ဆယ္ေက်ာ္သက္ဗဟုသုတ  #ကေလးပညာေရး