Tuesday, February 21, 2017

မိခင္ေတြအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဖန္တီးေပးသင့္တဲ့ အိမ္ေနအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား


  မိခင္ေတြအတြက္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ ႔ ရင္ေသြး ကေလးငယ္ေတြ ငယ္ရြယ္ေနစဥ္ အခ်ိန္ကာလေတြမွာ ရံုးတက္ရံုးဆင္း အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးေတြထက္စာရင္ အိမ္မွာေနရင္းနဲ႔ပဲ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္တာဟာ ပိုသင့္ေတာ္ပါလိမ့္မယ္။ မိသားစု ၀င္ေငြအတြက္ မိခင္ေတြဟာလည္း ၀င္ေငြရွာဖို႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ စတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ကာလတစ္ေလွ်ာက္ဟာ မိခင္နဲ႔ အနီးဆံုးမွာပဲ ရွိေနသင့္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္မဟုတ္တဲ့ ျပင္ပ လုပ္ကိုင္ေပးသူ(Freelance) အလုပ္ေတြဟာ အခြင့္အလမ္းနည္းေနပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ အိမ္မွာပဲ အခ်ိန္ျပည့္ေနထိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ မိခင္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖန္တီးေပးထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိခင္ေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ေနရာ ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခု အတြင္းမွာပဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။အဲဒါေတြကေတာ့ -

၁။ သင္ၾကားျပသျခင္း
သင္ဟာ ျပင္သစ္ ဘာသာစကားပဲ ျဖစ္ေစ ၊ သခ်ာၤလိုမ်ိဳး အျခား သင္ၾကားမႈ အကူအညီလိုအပ္ေလ့ရွိတဲ့ အတတ္ပညာ ၊ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို ကၽြမ္းက်င္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေစ အဲဒီ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ အိမ္မွာေနရင္း ျပန္လည္ အသံုးခ်၀င္ေငြရွာႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္မွာလိုက္သင္တာမ်ိဳး ၊ မိမိ ေနအိမ္(သို႔)ေနရာတစ္ခုမွာ အခ်ိန္ပိုင္းသင္ၾကားတာမ်ိဳး အတြက္ကေတာ့ ျပင္ဆင္စရာေတြ မ်ားေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်တာ မ်ိဳးက ပိုၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

၂။ အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္ပင္း အတြက္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ေပးျခင္း
ဒီအလုပ္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ အခ်ိန္ပိုင္းအျဖစ္ အင္တာနက္မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၾကတာမ်ားပါတယ္။ သင္ဟာ အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္ပင္းတစ္ခုခုအတြက္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ၊ လူမႈကြန္ယက္ အသီးသီးမွာ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းခ်ေပးရတာမ်ိဳးပါ။ ဒီအလုပ္အတြက္ေတာ့ ကိုယ္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္တဲ့ ေရာင္းအားေပၚမူတည္ၿပီး ေကာ္မရွင္နဲ႔ လုပ္အားခေပးၾကပါတယ္။

၃။ ေန႔ကေလးထိန္း
သင္ဟာ သင့္ကေလးေတြကို ထိန္းေက်ာင္းရဦးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္မွာပဲ အခ်ိန္ျပည့္ေနထိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနပါၿပီ။ ဒါဆို သင့္လို ဆံုျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးတဲ့ မိခင္ေတြကို ကူညီေပးလိုက္ပါ။ မိခင္ အခ်င္းခ်င္းဆိုေတာ့ သူတို႔အတြက္လည္း ယံုၾကည္စရာ ပိုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကေလးကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးရင္း သူမ်ားကေလးေတြကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ေပးလိုက္ရင္ သင့္ကေလးလည္း ေဆာ့စရာ အေဖာ္ရွိလာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီအလုပ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းထံမွာ ကေလးထိန္းလုိင္စင္မ်ိဳးကို ရယူထားၾကတာမ်ိဳးကို ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

၄။ စာေရးဆရာ (သို႔) အယ္ဒီတာ
ဒီအလုပ္ကေတာ့ သင့္ရဲ ႔ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး ၀င္ေငြ ပမာဏကို သတ္မွတ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအလုပ္က သင့္ကေလးငယ္ေတြ အိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့ ည သန္းေခါင္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လုပ္ကိုင္ရင္လည္း ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ေန႔ခင္းဘက္ ကေလးထိန္းခ်ိန္ေတြမွာ အလုပ္ရႈပ္ေနတာမ်ိဳး ကင္းေ၀းသြားပါလိမ့္မယ္။ အြန္လိုင္းမီဒီယာ ေခတ္စားလာတဲ့ အခ်ိန္ ကာလမွာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာအတြက္ အေရးအသား ေဖာ္ျပမႈေတြ လိုအပ္ေနၿပီး အိမ္မွာပဲ အခ်ိန္ျပည့္ေနထိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ မိခင္ေတြအတြက္လည္း အေကာင္းဆံုး အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ဆက္သြယ္ေရး သူနာျပဳ
ဒီ အလုပ္ကေတာ့ ေဆးပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ ၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရွိသူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ေဆးပညာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ သူနာျပဳေတြကို အိမ္မွာေနရင္းပဲ တယ္လီဖုန္းကတဆင့္ လူနာေတြအတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး နည္းလမ္းေတြကို ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးရတဲ့ ေအာ္ပေရတာ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးေတြကိုလည္း အိမ္မွာပဲ အခ်ိန္ျပည့္ေနထိုင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ မိခင္ေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။

Trend Myanmar မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
www.myanmarkidworld.com

 #အိမ္ေထာင္သည္သိမွတ္ဖြယ္ရာ  #သတင္း