Monday, December 19, 2016

ကေလးဘဝနဲ႕စိတ္က်န္းမာေရးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္စီရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ မတူညီၾကသလို အယူအဆေတြဟာလည္း ကြဲျပားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မိမိတို႕ရဲ႕မ်ဳိးဆက္သစ္ကို မတူညီတဲ့ပံုစံေတြနဲ႕ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကျပီး မိမိတို႕ႏိုင္ငံတိုးတက္အဓြန္႕ရွည္ဖို႕အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို အေလးထားၾကပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘယ္လိုေနရာက စတင္အေလးထားေလ့က်င့္ေပးသလဲဆိုရင္ ကေလးဘဝကတည္းကဆိုပါေတာ့။ အခု လက္ရိွကမၻာမွာ တိုးတက္ၾကီးပြားေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေလးေတြကို အထူးဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျပီးေလ့က်င့္ေပးေနၾကတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါဟာ လက္ရိွကမၻာမွာ တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မိမိတို႕တိုင္းျပည္အနာဂတ္တိုးတက္ဖို႕အတြက္ လူ႕အရင္းအျမစ္ကို ဖြ႕ံျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကေလးဘဝကတည္းက စတင္သင့္ေၾကာင္းေလ့လာသိရိွရပါတယ္။အမွန္ေတာ့ မိသားစုတစ္စုဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႕ ပမာတူျပီး မိမိရဲ႕မိသားစုေလး သားစဥ္ေျမးဆက္ ေကာင္းစြာတိုးတက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႕ မိသားစုထဲမွာ ရိွတဲ့ကေလးတို႕ကို အထုူးေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ဂရုစိုက္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။

 လူ႕ေလာကၾကီးကို စတင္ေရာက္ရိွလာျပီဆိုကတည္းက လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ရွင္သန္ရျပီျဖစ္ရာ ကေလး၊လူၾကီးရယ္လုိ႕ အမည္သတ္မွတ္ပိုင္းျခားေပးထာားေပမယ့္ အားလံုးဟာ လူသားေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခံစားမႈခ်င္းတူညီၾကကာ သက္တမ္းအႏုအရင့္ကိုလိုက္ျပီး ခံစားမႈကြာသြားတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ လူျဖစ္လာျပီဆိုကတည္းက ခံစားတတ္ေနျပီျဖစ္ရာ ဒါဟာ ကေလးဆိုျပီး မ်က္ကြယ္ျပဳလုိ႕ မရျပီျဖစ္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ ကေလးဆိုျပီး မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လူ႕အရင္းအျမစ္တစ္ခုလံုးကုိ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစတတ္ရာ အထူးသတိထားစရာအခ်က္တစ္ခုမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ “သတိမမူ ဂူမျမင္” ၊ “အမိႈက္ကအစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္” ဆိုတဲ့ စကားပံုေလးေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာတာမဟုတ္တန္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘယ္အရာမဆို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြမွန္သမ်ဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႕အသုိင္းအဝိုင္းကုိ မ်ားစြာ ဒုကၡျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြဆိုတာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လူၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္သူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္လွပဖို႕အတြက္ ဒီကေလးေတြကို ဘယ္လိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္ဆိုတာ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။

ဒီအတြက္ ကေလးဆိုတာ “ကေလး” ဆိုျပီး အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ထားစရာ၊ ဆက္ဆံစရာမဟုတ္ဘဲ အထူးဂရုစိုက္အေလးထားဆက္ဆံရမယ့္ ပထမတန္းစားလူအုပ္စုထဲမွာ ပါဝင္ေနတယ္ဆိုတ သတိထားစရာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူၾကီးေတြရဲ႕ျပဳမႈဆက္ဆံမႈဟာ ကေလးတိုရဲ႕ စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရးကို မ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးေတြ ျပဳမႈဆက္ဆံလိုက္တဲ့အရာတိုင္းဟာ ကေလးတို႕ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးသားဝယ္ မ်ားစြာေနရာယူတတ္ရာ ၊ငယ္စဥ္ကတည္းက သူရရိွခဲ့တဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လူၾကီးျဖစ္လာတဲ့အခါ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ မႈခင္းက်ဴးလြန္မႈမ်ားသူေတြကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႕ရဲ႕ငယ္စဥ္ဘဝဟာ ေႏြးေထြးမႈကင္းမဲ့တဲ့ဆက္ဆံမႈေအာက္မွာ ရွင္သန္ခဲ့ရတာမ်ားျပီး အစြန္႕ပစ္ခံဘဝ၊ အပယ္ခံဘဝေတြ၊ လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ခဲ့တာေတြ၊ မိသားစုဆက္ဆံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရိွတဲ့ေနရာေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႕  ရွင္သန္ခဲ့ရတာမ်ားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ငယ္စဥ္ဘဝကရရိွခဲ့တဲ့ ခံစားမႈေတြဟာ လူသားဆန္မႈေတြနည္းပါးခဲ့ရေတာ့ ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခါ လူသားအခ်င္းခ်င္း ၾကင္နာစြာဆက္ဆံရေကာင္းမွန္းသူတို႕နားမလည္ခဲ့ၾကတာဟာ ငယ္စဥ္ဘဝစိတ္က်န္းမာေရးနဲ႕ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကေလးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ က်န္းမာတဲ့စိတ္ထားေလးတစ္ခုျဖစ္ေစဖို႕ အုပ္ထိန္းသူမိဘေတြဟာ အထူးသတိထားေလ့က်င့္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ အေလးထားျပီး  စိတ္ပို္င္းေလးကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးထားပါမွ က်န္းမာတဲ့ စိတ္ထားေလးနဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေကာင္းစြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေစသလို လူသားအက်ဳိးကိုလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြမွာ စိတ္တစ္ခုအေပၚမွာ အေျချပဳျပီး ရပ္တည္ၾကိဳးစားရွင္သန္ေနၾကရတာျဖစ္ရာ စိတ္မက်န္းမာျဖစ္ေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ လူ႕ေကာင္းက်ဳိးကို ျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို မေကာင္းတဲ့စိတ္ခံစားမႈေတြနဲ႕မိသားစုနဲ႕ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါက ကေလးဘဲဆိုျပီး ဥပကၡာျပဳမိျခင္းတို႕ဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ရင္ေသြးစိတ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစရံုမက တန္ဖိုးအရိွဆံုးျဖစ္တဲ့ လူ႕အရင္းအျမစ္အားကိုလည္း ဆံုးရံႈးေစတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ကေလးဘဝရဲ႕စိတ္က်န္းမာေရးကို လည္း မေမ့ၾကေစဖို႕ သတိထားၾကေစရန္ ေဖာျ္ပပါတယ္။

yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
www.myanmarkidworld.com