Wednesday, December 28, 2016

ပု႐ြက္ဆိတ္တေကာင္ေၾကာင့္ ကေလးငယ္တဦး၏ မ်က္လုံးတစ္ဖက္ဆုံးရႈံးရလုနီးပါျဖစ္ခဲ့သည့္ သတိျပဳ စရာျဖစ္ရပ္တစ္ခု...!

 

ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံမွ၂ႏွစ္အ႐ြက္ခေလးငယ္တစ္ဦးအား ျပင္ပေဆးခန္းတစ္ခုမွ ေဆး႐ုံႀကီးတစ္႐ုံရဲ ့အေရးေပၚ
ဌါနသို ့လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ကေလးငယ္ရဲ ့လက္ဝဲဘက္မ်က္လုံးဟာဆိုး႐ြားစြာေရာင္
ရမ္းေနၿပီးမ်က္လုံးပင္ဖြင့္မရေတာ့သည့္အထိအေနအထားျဖစ္ကာအျမင္အာ႐ုံအဆင့္အားစစ္ေဆးၾကည့္
သည့္အခါတြင္လည္း 0.1အထိက်ဆင္းၿပီး အျမင္အာ႐ုံကြယ္လုနီးပါးအထိျဖစ္ေနတာကို စိုးရိမ္ဖြယ္ေတြ ့
ရွိရပါတယ္။

ကေလးငယ္၏မ်က္လုံး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဤမွ်အထိျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရသည္အား မိဘျဖစ္သူမ်ားမွလည္း တိက်ေရရာသည့္ျဖစ္စဥ္ကို သမားေတာ္မ်ားအား ျပန္လည္မေျပာျပနိုင္ခဲ့ပါ။ ကေလးငယ္အား ေမ့ေဆးေပးၿပီးေနာက္ (အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားဆိုလွ်င္ေတာ့ ထုံေဆးျဖင့္ေဆာင္႐ြက္နိုင္) အဆိုပါမ်က္လုံးအား အေသးစိတ္စစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါတြင္ေတာ့ ပု႐ြက္ဆိတ္ေသတစ္ေကာင္အား ပိုင္းျပတ္လ်က္ အစိတ္အပိုင္း ၃ခုအား မ်က္ၾကည္လႊာအား ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ထားသည့္အေနအထားျဖင့္
 ေတြ ့ရွိရပါတယ္။ အသက္ ၂ႏွစ္အ႐ြယ္ ငယ္႐ြယ္လြန္းသည့္ခေလးငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္စဥ္အား ေကာင္းစြာျပန္လည္ေျပာျပနိုင္စြမ္းမရွိပါ။

အထက္ပါ ေဆးေလာကလက္ေတြ ့ျဖစ္စဥ္အားအေျခခံလ်က္ ေအာက္ပါ သတိျပဳ သင့္ေသာအခ်က္တခ်ိဳ ့အားအသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

၁။ မိမိရင္ေသြးငယ္အိပ္စက္သည့္ေနရာဝန္းက်င္တြင္ ပု႐ြက္ဆိတ္၊ပိုးေကာင္ငယ္မ်ား ေတြ ့ရွိရပါက ခေလးငယ္မ်ားရဲ ့နား႐ြက္၊မ်က္လုံး၊ႏွာေခါင္း (အေရးေပၚဌါနမ်ားတြင္ေတြ ့ရွိရသည့္ျဖစ္ပြါးမႈ
 ႏႈန္းအနည္းအမ်ားအလိုက္-နားတြင္း ဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္) တြင္းသို ့အခ်ိန္မေ႐ြးဝင္ေရာက္ၿပီး
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစနိုင္သည္ကိုသတိျပဳ ပါ။ မ်တ္လုံး၊နား႐ြက္ နာက်င္/ေရာင္ကိုင္းနီရဲျခင္းျဖစ္ပြါးပါက
 ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ၿပီးစလြယ္မေဆာင္႐ြက္ဘဲ အတတ္နိုင္ဆုံး ကြၽမ္းက်င္သည့္သမားေတာ္မ်ားထံတြင္ျပသ
စစ္ေဆး ကုသမႈ ခံယူပါ။

၂။ ခေလး/လူႀကီးမဟူ မ်က္လုံးအတြင္းသို ့ ပိုးေကာင္ငယ္၊အရာဝတၱဳ အမွတ္မထင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါက လုံးဝ(လုံးဝ) မပြတ္မိေစရန္အထူးသတိျပဳ ပါ။ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္မူ ပု႐ြက္ဆိတ္၊ပိုးေကာင္ငယ္မ်ား မ်က္လုံးအတြင္းသို ့ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါက အမ်ားစုမွာ အတြင္းတြင္ပိတ္မိၿပီး သူ ့ဘာသာေသဆုံးသြားေလ့
ရွိသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တုန္ ့ျပန္မႈ သဘာဝအရ မ်က္ရည္စီးက်လာသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သူ ့ဘာသာ ထြက္က်လာသည့္အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။ အကယ္၍ ပိုးေကာင္ငယ္ေသဆုံးသြားၿပီး မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္အတူ မထြက္လာခဲ့ပါက ကြၽမ္းက်င္သည့္သမားေတာ္မ်ားထံျပသၿပီး ထုတ္ယူရန္လိုအပ္ပါတယ္။ပု႐ြက္ဆိတ္/ပိုးေကာင္ငယ္မ်ားေသဆုံးၿပီးေနာက္၎တို ့ကိုယ္တြင္းမွ
ထြက္ေပၚလာေသာ အရည္ၾကည္တြင္ပါဝင္သည့္ "Toxin" ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊြား အခ်ိဳ ့ေၾကာင့္ ပိုးဝင္ေရာင္ရမ္းဆိုး႐ြားရျခင္းျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၃။ နား႐ြက္အတြင္းသို ့ ပိုးေကာင္ငယ္မ်ားဝင္ေရာက္သည့္အခါတြင္ေတာ့ အမ်ားသိၿပီးသည့္အတိုင္း သန္ ့စင္ေသာအုန္းဆီ၊ဟင္းခ်က္ဆီမ်ား ကနဦးေလာင္းထည့္ၿပီး ပိုးေကာင္ငယ္ မလႈုပ္ရွား၊ေသဆုံးသည့္
အခါတြင္မွ ကြၽမ္းက်င္သည့္သမားေတာ္ထံတြင္ျပသၿပီး စနစ္တက် ထုတ္ယူသင့္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာလပိုင္းက လူ႐ြယ္တစ္ဦး နား႐ြက္အတြင္းသို ့ပိုးဟတ္ငယ္အေကာင္လိုက္ဝင္ေရာက္သြားၿပီး
 အေရးေပၚဌါနသို ့ေရာက္လာသျဖင့္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။

ခႏၶာေဗဒသေဘာတရားအရ နားအတြင္းဖက္ဆုံးတြင္ နားစည္ ခံထားသျဖင့္ ဆီေလာင္းထည့္ျခင္းသည့္ မည္သည့္ဆိုးက်ိဳးကိုမွ်မျဖစ္ေစဘဲ ေလာင္းထည့္လိုက္ေသာ ဆီသည္ ဦးေခါင္းအတြင္းဖက္သို႔ တိုင္စီးဝင္သြားနိုင္သည္ဆိုေသာ အရပ္ဖက္အယူအဆေၾကာင့္ ဆီမေလာင္းထည့္ရဲဘဲ အလ်ဥ္းသင့္ရာ နားၾကပ္တံ၊ညွပ္ စသည္တို ့ျဖင့္ နားအတြင္းရွိပိုးေကာင္ငယ္အား ဆြဲယူဖယ္ရွားျခင္းမွာ လုံးဝကို မလုပ္သင့္ေသာအရာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmarload မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
www.myanmarkidworld.com