Friday, October 14, 2016

ဘာသာစကားမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ သင္ယူသင့္သလဲ


 အခုေခတ္မွာ လူႀကီးလူငယ္ အမ်ားစုဟာ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကို Second Language အျဖစ္ သင္ယူ႐ံုသာမက အျခား Third Language မ်ားကိုလည္း သင္ယူလာၾကတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ျပင္သစ္စတဲ့ ဘာသာစကားမ်ားဟာ လုပ္ငန္းခြင္ (သို႔) ပညာေရး နယ္ပယ္မ်ား အၾကားမွာ လြန္စြာမွ ေရပန္းစားလာပါတယ္။ ကမၻာနဲ႔အ၀န္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ အာေရဗ်၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္စတဲ့ ဘာသာစကားမ်ားက အေရးပါဆံုး ဘာသာစကားမ်ား စာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက အသီးသီး ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ 

ဘာသာစကားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးနဲ႔ အခန္းက႑ ကေတာ့ မ်ားျပားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာသာစကား တစ္ခုကို သင္ယူရတာ အခ်ိန္ေရာ အင္အားပါ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း
အျခား ႏိုင္ငံေဒသတစ္ခုကို ေရႊ႕ေျပာင္း သြားေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေဒသသံုး ဘာသာစကားကို သင္ယူထားျခင္းက ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ဖို႔ မ်ားစြာကူညီပါလိမ့္မယ္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ယင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းကို စိတ္၀င္စားေၾကာင္း၊ ေလးစားေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ပါတယ္။

၂။ မိသားစုႏွင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ား
အကယ္၍ သင့္မိတ္ေဆြ၊ လက္တြဲေဖာ္ စသည္တို႔က လူမ်ဳိးျခားျဖစ္လို႔ အျခား ဘာသာ စကားတစ္ခုကို ေျပာဆိုတယ္ဆိုရင္ ၎ဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းထားျခင္းက သူတို႔နဲ႔ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ၎က သူတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြကိုလည္း ပိုမိုနားလည္ေစပါတယ္။

၃။ လုပ္ငန္းခြင္
သင့္ရဲ႕အလုပ္က ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ မၾကာခဏ အဆက္အသြယ္ လုပ္ရတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ရင္ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။ ၎က အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတုိ႔မွာ အသံုး၀င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းထားျခင္းက အလုပ္သစ္ရွာျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အလုပ္ကိစၥ ခရီးထြက္ျခင္း တို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ပိုရေစႏိုင္ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္လည္း အဂၤလိပ္ စကားေျပာတတ္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထင္မွားၾကတာက အဂၤလိပ္စာတတ္႐ံုနဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႔မဆို ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္တယ္။ စကားျပန္မ်ားကို သံုးႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားမ်ားကို မတတ္ျခင္းကလည္း ဆိုးက်ဳိးရွိႏိုင္တယ္ ဆိုတာလည္း နားလည္သင့္ပါတယ္။

 ဥပမာအားျဖင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမွာ အျခားလူေတြက သူတို႔ရဲ႕ဘာသာစကားနဲ႔ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကမယ္ဆိုရင္ စကားျပန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စကားျပန္ အကူအညီရယူျခင္းက ဆိုလိုရင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစတတ္လို႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၄။ သုေတသနျပဳျခင္း
အျခား ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ယူျခင္းက သင္ေလ့လာေနတဲ့ နယ္ပယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီး နက္နက္နဲနဲ သိျမင္ေစပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္က ဘရာဇီးႏိုင္ငံက ဘာသာစကားကြဲမ်ား အေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳခ်င္ရင္ သတင္း အခ်က္အလက္အမ်ားစုကို ေပၚတူဂီ ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသားထားတာကို  အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၅။ ခရီးသြားျခင္း
ခရီးသြားတဲ့အခါ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္း တတ္တာကလည္းတစ္ခါတစ္ရံမွာ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္သြားေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသားေတြ နားလည္ေအာင္ အဂၤလိပ္စကားကို ညိွၿပီး ေျပာရတာေလာက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ အခက္အခဲမရွိေတာ့ပါဘူး။

ႏွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕ မိခင္ဘာ သာစကား မဟုတ္တဲ့အခါမွာ နားလည္မႈ လြဲႏိုင္တာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ၊ သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ဖတ္တဲ့အခါ၊ စားေသာက္ဆိုင္ မီႏူးကတ္ဖတ္တဲ့အခါ ယင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကားကို အထိုက္အေလ်ာက္ သိရွိထားျခင္းက အသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္။

၆။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပညာေတာင္သင္သြားျခင္း
သင္ဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကားကို တတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မသြားခင္ လိုအပ္တဲ့ ဘာသာစကားကို သင္ဖို႔ သင္တန္းေတြကုိ ႀကိဳတက္ထားသင့္ပါတယ္။

၇။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆက္သြယ္ေရး
 အကယ္၍ သင္နဲ႔ သင့္မိတ္ေဆြ၊ မိသားစု၀င္မ်ားက လူအနည္းစုသာ နားလည္တဲ့ ဘာသာစကားကို တတ္ေျမာက္ထားတယ္ဆိုရင္ လူအမ်ားၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပထမကမၻာစစ္နဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္မ်ားမွာ လူေတြမေျပာသေလာက္ရွိတဲ့ ဘာသာစကားမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၈။ ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
သင္ရဲ႕မ်ဳိး႐ိုး အစဥ္အဆက္ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနတဲ့ ဘာသာစကားကို လက္ဆင့္ကမ္းေျပာဆို ထိန္းသိမ္းလာတယ္ဆိုရင္ သင့္ကေလးငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို တစ္ဖန္ျဖန္႔ေ၀သင္ၾကားေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ဘာသာစကား တစ္ခု မေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။

၉။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့
သင္ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ တီဗြီအစီအစဥ္၊ ေတးဂီတ၊ အစားအေသာက္ အစရွိသည္ တို႔ကို အလြန္စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ ၎ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကားကို သင္ယူခ်င္စိတ္က ေပၚေပါက္လာမွာ အမွန္ပါပဲ။ အဲဒီအခါမွာ သင္ယူလိုက္ပါ။ စိတ္၀င္စားမႈေၾကာင့္ သင္ယူရတာ လြယ္ကူမယ့္ အျပင္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ထိုဘာသာစကားက သင့္ကို အက်ဳိးတစ္ခုခု ျပဳပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ ဘာသာစကား သတ္သတ္ကို စိတ္၀င္စားတဲ့သူ ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္လည္း ဘာသာစကား အသစ္အသစ္ေတြ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာ ၀ါသနာ တစ္ရပ္လို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘာသာစကား ႏွစ္ခုႏွင့္ အထက္ တတ္ေျမာက္ထားျခင္းက အထင္ႀကီး ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္႐ံုသာမက အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုရရွိေစပါတယ္။

က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား အရ ဘာသာ စကားအသစ္မ်ား သင္ယူျခင္းက ဦးေႏွာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ အျပင္ အသက္ႀကီး လာသည္ အထိ မွတ္ၪာဏ္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းက မလံုေလာက္ပါဘူး။ ေခတ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ ဘာသာစကားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားျခင္းက အေရးပါမႈ တစ္ရပ္လို ျဖစ္လာပါၿပီ။

 ““သင္ဟာ လူတစ္ေယာက္ကို သူနားလည္တဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုနဲ႔ စကားေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ သင့္စကားဟာ သူ႔ေခါင္းထဲေရာက္သြားမယ္။ အကယ္လို႔ သင္ဟာ သူ႔ကိုသူ႔မိခင္ ဘာသာစကားနဲ႔ စကားေျပာ ဆိုေပးမယ္ဆိုရင္ သင့္စကားဟာ သူ႔ႏွလံုးသားထဲအထိ ေရာက္ရွိသြားပါမယ္။””

Ref: www.omniglot.com
messengernewsjournal မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
www.myanmarkidworld.com