Monday, November 2, 2015

ကိုယ္အသက္ရူတာ ပံုစံမွန္ရဲ့လား

အသက္ျပင္းျပင္း တစ္ခ်က္ ရိွုက္သြင္း လိုက္ရတာေလာက္ လူကို သက္ေသာင့္ သက္သာ ရိွေစတာမိ်ဳး နွစ္ခုမရိွ။ လူကို ထိုမွ်ေနထိုင္ ေကာင္းေစေသာ အမူအက်င့္ေလး လုပ္ဖို႔ လူေတြ ေမ့ေနၾကသည္ဟု ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူ အံ့ၾသလိမ့္မည္။
လူအမ်ားစုၾကီးသည္ ကိုယ္ဘယ္လို အသက္ရူေနလဲ ေသခ်ာ မစဥ္းစားၾက။ အသက္ရူျခင္းသည္ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥဟုသာ လြယ္လြယ္ သေဘာထားတတ္ၾကသည္။ ရလဒ္ အျဖစ္ကား လူသားတို႔သည္ မထိေရာက္ေသာ အသက္ရူနည္းျဖင့္ ရွင္သန္ ေနၾကေတာ့သည္။ ရူသြင္းသည့္ ေလကို စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းေပးေနေသာ အဆုတ္ကို ရာနႈန္းျပည့္ အသံုးခ်တတ္သူ နည္းပါးလွသည္။ လူသား၏ အဆုတ္တြင္း တစ္သ်ဴးမ်ားကို ျဖန္႔ခင္းလိုက္လွ်င္ တင္းနစ္ တစ္ကြင္းစာေလာက္ အက်ယ္ရိွသည္။
အသက္ရူပံုမွားလွ်င္ ဒါေတြျဖစ္တတ္သည္။

ပံုမွန္ထက္ပိုျပီး သက္ျပင္းေတြ ခ်ေနမိျခင္း။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေနျပီဆိုလွ်င္ မိမိသည္ အသက္ကို မၾကာမၾကာေအာင့္ ထားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုတာ သတိျပဳပါ။ အသက္ေအာင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ေအာက္စီဂ်င္ ငတ္မြတ္လာျပီး ေအာက္စီဂ်င္မ်ားမ်ား ျပန္ရူသြင္းျဖစ္ေအာင္  အလိုလို သက္ျပင္း ခ်လာမိျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာမၾကာ သမ္းေ၀ေနျခင္း။

အသက္ကို အေပၚယံေလာက္သာ ရူသည့္ အက်င့္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆုတ္ထဲထိ ေရာက္ေအာင္ နက္နက္နဲနဲ အသက္ရူေလ့ ရိွသူမ်ားသည္ တစ္မိနစ္ကို ငါးေခါက္မွ ရွစ္ေခါက္ ၀န္းက်င္သာ အသက္ရူၾကသည္။ အေပၚယံေလာက္သာ အသက္ရူသူမ်ားမူကား ဆယ္ေခါက္မွ အေခါက္ နွစ္ဆယ္ၾကားထိ ရူသြင္းၾကသည္။ အေပၚယံ အသက္ရူျခင္းသည္ အဆုတ္ထဲထိ ေအာက္စီဂ်င္ ေရာက္ရိွနႈန္း နည္းပါးသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ငတ္မြတ္လာေသာ ေအာက္စီဂ်င္ ရရိွေအာင္ မၾကာမၾကာ သမ္းေ၀ျခင္းျဖင့္ ေအာက္စီဂ်င္ အမ်ားအျပားကို စုပ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ညညအိပ္ရင္း သြားၾကိတ္ေနျခင္း။

စိတ္ဖိစီးျခင္း၊ အေပၚယံ အသက္ရူျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဖိစီးသူမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားထဲတြင္ သြားၾကိတ္ျခင္းသည္လည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား၏ (၄၀) ရာခိုင္နႈန္းသည္ အိပ္ေနခိ်န္တြင္ တဂိ်ဂိ်နဲ႔ သြားၾကိတ္ၾကသလို နိုးေနခိ်န္တြင္လည္း အေပၚယံသာ အသက္ရူၾကေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ားကလည္း ေဖာ္ျပသည္။

ဇက္နာ၊ ပခံုးေအာင့္ေနတတ္ျခင္း။

ရင္ဘတ္ေလာက္နဲ႔သာ အသက္ရူေနမိျခင္းေၾကာင့္ ဆိုတာ သတိရလိုက္ပါ။ ရင္ဘတ္ထဲ ေရာက္ရံုေလာက္ အေပၚယံေလး အသက္ရူသည့္အခါ ေလေတြ အဆုတ္ထဲထိ ေရာက္သြားေအာင္ ဇက္၊ ပခံုးနွင့္ ေက်ာဘက္ရိွ ၾကြက္သားမ်ားကပါ ၀ိုင္းညွစ္ျပီး အဆုတ္ထဲ ပို႔ေပးၾကရသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အေပၚယံ အသက္ရူသူမ်ား၏ ဇက္၊ ပခံုး၊ ေက်ာၾကြက္သားမ်ားသည္ မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္ပိုလုပ္ၾကရျပီး နာက်င္ကိုက္ခဲ လာရေတာ့သည္။ ေလ့က်င့္ခန္းလည္း အလြန္အကံြ်မလုပ္၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာလည္း မရပါဘဲ ထိုေနရာေတြ နာက်င္ေနျပီဆိုလွ်င္ မိမိ အသက္ရူပံု မမွန္လို႔ဆိုတာ သတိရလိုက္ပါ စာဖတ္သူ။

အျမဲလိုလို နံုးခိ် ပင္ပန္းေနျခင္း။

အသက္၀၀ မရူလို႔ဆိုတာ သတိရလိုက္ပါ။ ေအာက္စီဂ်င္၊ အစား အစာနွင့္ ေရတို႔သည္ လူအတြက္ အဓိက အာဟာရသံုးမိ်ဳး ျဖစ္သည္။ ထိုသံုးမိ်ဳးအနက္ တစ္ခုခု ေလ်ာ့နည္းသည္နွင့္ လူသည္ နံုးခိ် ပင္ပန္း လာတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ရူမႈ ပံုစံမမွန္ဘဲ ေအာက္စီဂ်င္ မလံုေလာက္ သူတို႔သည္ အျမဲလိုလို နံုးခိ်ပင့္ပန္း ေနၾကေတာ့သည္။
အသက္၀၀ မရူတတ္သူမ်ားသည္ အဆုတ္၏ (၂၀) ရာခိုင္နႈန္းမွ်ကိုသာ အသံုးခ်ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ရာနႈန္းျပည့္သာ အသံုးခ်နိုင္မည္ ဆိုပါက က်န္းမာေရး အလြန္ေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ မကူးစက္တတ္ေသာ ကိုယ္တြင္းေရာဂါ  အမ်ားအျပားသည္ အသက္၀၀ မရူျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အသက္ရူျခင္း ပံုစံမွားယြင္းျခင္းသည္ ခႏၶာစနစ္ကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္စြမ္း ရိွသျဖင့္ အသက္ကို ပံုမွန္ရူတတ္ေအာင္၊ ရူလွ်င္လည္း အဆုတ္ထဲ ထိေရာက္ေအာင္ နက္နက္ရိူင္းရိူင္း ရူသြင္းတတ္ေအာင္ သတိေလးထားျပီး ေလ့က်င့္ၾကရမည္။ အသက္ရူသြင္း ရူထုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းမိ်ဳး လုပ္ျခင္းသည္ အသက္ကို မွန္မွန္နွင့္ ၀၀ရူတတ္ေအာင္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ေပးရာ ေရာက္သည္။
အသက္ကို ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္၀၀ ရူတတ္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေလဓာတ္ အျပည့္ ျဖည့္ေပးရာ ေရာက္ျပီး ကိုယ္စိတ္ က်န္းမာေရး ေကာင္းကိ်ဳးပါ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။
Ref: Daily Mail
credit; Royalheromedias.blogspot မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။