Saturday, November 7, 2015

မညီမွ်ေသာ ခ်စ္ျခင္းမွ ညီမွ်ျခင္းသို႔

   ေယာက်္ားတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုးသည္ သူ၏ သစၥာတရား ပင္ျဖစ္သည္။ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုးသည္ သူ၏ ေစာင့္ထိန္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၏ တန္ဖိုးသည္ကား ထိုအိမ္ေထာင္ကုိ တည္ေဆာက္သူတို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ အိမ္ရွင္မတို႔က မိမိတို႔အိမ္ေထာင္ေရးအား မည္သို႔ ပံုေဖာ္ျခယ္မႈန္းမည္ကို ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတို႔သည္ မိမိ အိမ္ေထာင္ဖက္အား နားလည္မႈျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းလမ္းျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အရာရာကို ရင္ဆိုင္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းသြားၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေပမည္။

ေခတ္၏ ေျပာင္းလဲျခင္းရာညႊန္းကိန္းတို႔ျမင့္တက္လာသည္။ သိသာျမင္သာရွိသည့္ ဥပမာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္ေရးမတည္ျမဲမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈမွာ သတိျပဳစရာပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမတည္ျမဲျခင္းဆိုရာ၀ယ္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္းဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုန္ရျပန္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာ ခ်မ္းေျမ့မႈသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္တို႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေတာ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားကိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကသည္။ မထိမ္းျမားခင္က ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ ထိုယံုၾကည္မႈတို႔သည္ လက္ေတြ႔တြင္ စိတ္ကူးယဥ္ထားသေလာက္ မေခ်ာေမြ႔တတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ အရာတို႔က မိမိိ၏ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ မိမိယံုၾကည္ရာကို ေဆာက္တည္ၾကရသကဲ့သို႔ မိမိ၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ပင္ ထိုတည္ေဆာက္အံ့ (သို႔) တည္ေဆာက္ျပီးေသာ အရာတို႔လည္း ပ်က္စီးၾကရျပန္သည္။ ထိန္းသိမ္းျခင္းမပါေသာ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ခိုင္ျမဲျခင္း အဓိပၸာယ္မေဖာ္ေဆာင္ရာ။ ထိုအခ်က္အား သတိျပဳမိေစခ်င္သည္။

အိမ္ေထာင္တစ္ခုအား တည္ေထာင္ရာတြင္ အခ်စ္၊ ေမတၱာ၊ သစၥာ၊ နားလည္မႈ၊ အနစ္နာခံမႈ၊ ပဲ့ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္အား တန္ဖိုးထားမႈ စေသာ အေျခခံက်သည့္ လူ႔က်င့္၀တ္တို႔ကို နားလည္ လက္ခံ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ မိဘအိမ္တြင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့မိေပလိမ့္မည့္။ ဘ၀၏ တိုက္ပြဲအား ႏွစ္ကိုယ္တူ ဒိုးတူေဘာင္ဘက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ မရင့္က်က္ နားမလည္ခဲ့ေသာ အရာတို႔သည္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာသည္။ အရာရာသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္လာသည္။ ယခင္က ေရ၏တန္ဖိုး၊ မီတာခ၊ အဆင္သင့္ ထမင္းဟင္း စားေသာက္ဖြယ္ရာ၊ ေနစရာ၊ လူမႈေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ မည္သို႔လည္ပတ္သည္ကို အေလးမထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခု မိမိစဥ္းစားတြက္ခ်က္ရမည့္ အေျခခံ အိမ္အသံုးစရိတ္ျဖစ္လာသည္။ ဘ၀၏ နိယာမ၊ အခက္အခဲတို႔ စတင္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ျပင္အား ေက်ာ္ျဖတ္လုိလ်င္ လႈိင္းေၾကာက္၍ မျဖစ္ေပ။ အခက္အခဲအတားအဆီးတို႔အား ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ က တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပစ္တင္ၾကျပီး အခ်ိဳ႕ က တစ္ဦးကို တစ္ဦး ေဖးမၾကသည္။ ဤသည္မွ စ၍ အိမ္ေထာင္ေရး၏ ရသ ေျပာင္းလဲလာေတာ့သည္။

ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းအား မရွာေဖြပဲ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး အျပစ္တင္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေဖးမကူညီထိန္းသိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ လြန္ကဲစြာ အလိုလိုက္အၾကိဳက္ေဆာင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းတို႔သည္ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း၏ အစျဖစ္သည္။ အခ်စ္တို႔ေမွးမွိန္လာသည္။ နားလည္မႈတို႔ေပ်ာက္ဆံုးကုန္၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တန္ဘိုးမထားႏိုင္ေတာ့။ အနစ္နာခံမႈတို႔ အနတၳိျဖစ္လာသည္။ လူၾကီးသူမတို႔၏ အဆံုးအမမ်ားအား ေမ့ေလ်ာ့ကုန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွင္တို႔သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴး ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို မခံႏိုင္ပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ယာ အေျဖရွာရာမွ တဆင့္ သူတို႔၏တန္ဖိုးတို႕ ဆံုးရႈံးကုန္၏။ မိမိတို႔၏ ၀တၱရားတို႔ မေက်ပြန္ႏိုင္ေတာ့ပဲ အိမ္ေထာင္အား ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းတို႕ က်ဆင္းကုန္၏။ ပတ္၀န္းက်င္အားလည္း အေလးမထား ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့။ အိမ္ေထာင္မတည္ျမဲျခင္း၏ နိဒါန္းအစျပဳခဲ့ေလသည္။ ေခတ္၏တိုက္စားမႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ လူမႈေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးပံုစံတို႔အား ေျပာင္းလဲေပးလ်က္ရွိေနသည္။ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေပၚတြင္ မရင့္က်က္ မတိုးတက္သူတို႔ အေနအထိုင္ပ်က္ျပား၍ ဟီရိၾသတၱပတရားတို႔ အေရာင္မွိန္ကုန္ၾကသည္၊ မွန္ကန္ေသာလမ္းျပမႈမရွိသည့္အတြက္ အေတြးအေခၚတို႔ ၀ါးျမိဳခံၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မေျဖာင့္တန္းေသာ အနာဂါတ္လမ္းမမ်ားအား ရင္ဆိုင္ၾကရေလသည္။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ သစၥာတရားသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ၏ ယံုၾကည္ကုိးစားဖြယ္ရာျဖစ္သကဲ႔သို႔ သူ၏ ဂုဏ္ျဒပ္လည္းျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ေယာက္၏ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ၀တၱရားေက်ပြန္မႈ၊ ခင္ပြန္းသည္အား ကူညီလမ္းျပ ထိန္းကြတ္ေပးႏိုင္မႈတို႔သည္ သူမ၏ ေလးစားအတုယူဖြယ္ ဂုဏ္ျဒပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦး၏ ျပသနာမ်ား၊ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တစ္ဦးက ေဖးမကူညီလမ္းျပျခင္း၊ အသိပညာ ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ ေျဖရွင္းေပးျခင္း တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ တန္ဖိုးထားျခင္းမည္ေပမည္။ ျပႆနာအား အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားျခင္းျဖင့္ အတူတူ ၾကံ့ခုိင္မႈရွိေသာ အနာဂါတ္တစ္ခုကို လွမ္းေလ်ာက္ႏိုင္ေပမည္။ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ နားလည္မႈရွိျခင္းသည္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရာျဖစ္ေပမည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ မညီမွ်ေသာ ခ်စ္ျခင္းတို႔ ညီမွ်ျခင္းထိုးလာႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။