Saturday, November 7, 2015

မိဘေတြ ျပသာနာနဲ႕ကေလးတို႕ရဲ႕အနာဂတ္

 အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ   အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕ေၾကာင့္  မိနဲ႕ဘတို႕ကကြဲၾကျပဲၾကျပီဆိုရင္  အထိခိုက္အနစ္နာဆံုးသူေတြမွာ  လူမမယ္ကေလးငယ္တို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးေတြက  မိမိတို႕စိတ္၊ေဒါသ၊မာနတို႕နဲ႕  တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္  အႏိုင္မခံအရႈံးမေပး  အားျပိဳင္ျပီးလမ္းခြဲသြားၾကခ်ိန္မွာ   က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ကေလးတို႕ရင္မွာက ဒဏ္ရာတစ္ခုျဖစ္တည္က်န္ခဲ့တတ္ၾကပါတယ္။လူလို႕ျဖစ္လာျပီဆိုရင္   အသက္ၾကီးတယ္ ၊ငယ္တယ္ ပဓာနမဟုတ္ ရင္ထဲမွာ ခံစားခ်က္တစ္ခုျပင္းထန္မႈရိွေနျပီဆိုပါက  ဘယ္သူမဆို မေပါ့ပါးႏိုင္ေတာ့တာအမွန္ပါ။  စိတ္ခံစားမႈလြယ္ကူကာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕  သဟာဇာတျဖစ္မႈနည္းပါးလာၾကတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္  မိသားစုျပိဳကြဲထားတဲ့  ကေလးငယ္တို႕မွာ  စိတ္ခံစားထိရွလြယ္မႈ   ပုိမိုမ်ားျပားတတ္ေၾကာင္း   စိတ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္တို႕က   ေလ့လာေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

ဒါဟာေယဘုယ်အားျဖင့္   ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွၾကေပမယ့္   မိခင္ကျဖစ္ျဖစ္ ဖခင္ကျဖစ္ျဖစ္  ကေလးအေပၚအျပည့္အဝ  တာဝန္ယူမႈနဲ႕အတူ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး   က်န္းမာရႊင္လန္းေစဖို႕  ဂရုစိုက္မႈေပးႏိုင္တဲ့အခါ  ပံုမွန္မိဘေတြနဲ႕ ေနထိုင္ရတဲ့ကေလးေတြလို ျခားနားမႈမရိွဘဲ  တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ရိွၾကပါတယ္။အဓိကအားျဖင့္ ေမတၱာအၾကည္ဓာတ္ရိွတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ  ရွင္သန္ရသူတိုင္းဟာ က်န္းမာရႊင္လန္းမႈရိွျပီး  ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ထက္ျမက္ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးျပိဳကြဲမႈေၾကာင့္ ကေလးတို႕အေနနဲ႕ နာက်င္စရာေတြျဖစ္ရေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းမႈတို႕ရိွေနတဲ့အခါ  ကေလးတို႕အနာဂတ္ဟာ   စိုေျပေတာက္ပလင္းလက္ႏိုင္စြမ္းရိွၾကပါတယ္။

ပံုမွန္မိဘအစံုအလင္နဲ႕ ေနထိုင္ၾကရေပမယ့္  မိဘႏွစ္ပါးကအျမဲတမ္းျပႆနာျဖစ္ျပီး  ကေလးေတြကုိ စိတ္ေဝဒနာျဖစ္ေစတဲ့အခါ  ဒါဟာ ကေလးတို႕ရဲ႕အနာဂတ္ကို  ၾကီးမားတဲ့ထိခိုက္ေစမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ  မိဘအစံုအလင္နဲ႕ေနထိုင္ရေပမယ့္  ကေလးတို႕အတြက္က မိသားစုဆိုတဲ့အႏွစ္သာရဟာ   ေပ်ာက္ဆံုးေနတတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္နာက်င္ခံစားမႈေတြနဲ႕ တစ္ျဖည္းျဖည္းၾကီးလာရင္း  ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ သဟဇာတမျဖစ္ေတာ့ျခင္း ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေရာက္လာျပီဆိုရင္  စိတ္ေလလြင့္ျပီးပ်က္စီးျခင္း အစရိွတဲ့  မလိုလားအပ္တဲ့ပ်က္စီးဆံုးရႈံးတို႕ ျဖစ္ေပၚလာၾကရပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ  တစ္စံုတစ္ခုကို  ဆုပ္ကိုင္မထားသင့္တဲ့အရာျဖစ္ပါကာ  လႊတ္ခ်လိုက္တာက ကိုယ္စီကိုယ္စီအတြက္  ပိုျပီး အႏၱရာယ္ကင္းေစတတ္ပါတယ္။လႊတ္မခ်ဘဲဆုပ္ကိုင္ထားမိပါက  ဆုပ္ကိုင္ထားသူကို အဆိပ္သင့္ေစသလို  မိမိတို႕ကို မွီခိုေနတဲ့  ကေလးတို႕အေပၚလည္း ပ်က္စီးေစတာေၾကာင့္  မွန္ကန္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစဖို႕အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ဓေလ့ထံုးစံေၾကာင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္  အစရိွတဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြေအာက္မွာ ဖံုးလႊမ္းေနမိတဲ့အခါ မိမိအပါအဝင္ မိမိရဲ႕ရင္ေသြးရတနာတို႕ကို ပါ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးေစတတ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေအာက္မွာ  ျပတ္သားတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕  မိမိဘဝကိုကယ္တင္သင့္သလို ရင္ေသြးတို႕ရဲ႕  အနာဂတ္ကိုလည္း  ကယ္တင္သင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မႈတစ္ခုတည္ေထာင္ၾကျပီဆိုတဲ့အခါမွာ  မိဘေတြျဖစ္လာၾကျပီး၊ မိဘတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ၊စိတ္အလုိလိုက္မႈတို႕ဟာ  မိမိတို႕ရဲ႕ရင္ေသြးတုိ႕အေပၚမ်ားစြာ  ထိခိုက္နစ္နာေစတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မႈျပဳသူတိုင္းအတြက္   ဆင္ျခင္ဥာဏ္၊  အေျမာ္အျမင္ရိွမႈ၊  တာဝန္ကုိယ္စီေက်ျပြန္မႈ၊  ေစာင့္ထိန္းမႈ၊  အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊  နားလည္မႈ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ  အစရိွတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးက်င့္ဝတ္တို႕ကို   အထူးလိုက္နာက်င့္သံုးမႈ၊  မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္  အထူးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတို႕ဟာ  ကေလးတို႕ရဲ႕ဘဝကုိ ေႏြးေထြးလံုျခံဳေစတာေၾကာင့္  တာဝန္ကိုယ္စီေက်ျပြန္ေစဖို႕ အရမ္းအေရးၾကီးလွပါတယ္။

မိမိေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ဟာ  ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာလူသားေတြကို  ဘယ္လိုအက်ဳိးျပဳႏိုင္မလဲ  မသိႏိုင္တာေၾကာင့္  တန္ဖိုးရိွလူေတာ္လူရည္မြန္ေလးေတြ  ျဖစ္တည္လာေစဖို႕ မိဘတိုင္းမွာ မ်ားစြာတာဝန္ရိွပါတယ္။လူေတာ္လူမြန္တစ္ေယာက္ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက ကို အက်ဳိးျပဳသေလာက္  ေလလြင့္ေနသူတစ္ေယာက္အဖို႕   ပတ္ဝန္းက်င္ကို  မ်ားစြာဒုကၡျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တန္ဖိုးရိွတဲ့လူေကာင္းသူမြန္ေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္ေစဖို႕ ကေလးေတြအေပၚ  ေႏြးေထြးၾကင္နာစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊  နည္းမွန္လမ္းမွန္ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္မႈတို႕ဟာ   အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ျပီး  ကေလးတို႕အနာဂတ္ကိုပ်က္စီးေစမယ့္ အမႈကိစၥတို႕ကိုေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္းဟာ  အေကာင္းဆံုးဘဲျဖစ္ပါတယ္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။