Thursday, October 22, 2015

မိမိတို႕ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေလးေတြကုိ သဘာဝနည္းလမ္းေတြနဲ႕ ဘယ္လို ေျဖေလ်ာ့ၾကမလဲ

လူမႈေလာကမွာ လူေတြဟာ နိစၥဓူဝ ကိစၥမ်ားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ျဖတ္သန္းေနၾကရပါတယ္။ ကုမၼဏီအလုပ္၊ မိသားစုအလုပ္၊ ပညာေရးအလုပ္၊ က်န္းမာေရးအလုပ္၊ အိမ္ရွင္မအလုပ္ ၊စီးပြားေရးအလုပ္၊လူမႈေရးအလုပ္ အစရိွတဲ့ ဒီလိုအလုပ္ေတြဟာ လူေတြကို ေန႕စဥ္လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ ဒီလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ လူေတြဟာ ရွင္သန္ျဖတ္သန္းရင္း မတူညီတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ခံစားၾကရတယ္။ အဲဒီလို ဖိစီးမႈ ၾကံဳလာရတဲ့အခါ ေျဖေလ်ာ့တတ္တဲ့သူေတြအတြက္ သက္သာေအးခ်မ္းမႈုကို ခံစားရေပမယ့္ ဒီလုိဖိစီးမႈေတြကုိ ေျဖေလ်ာ့ဖို႕ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ တကယ့္ကို ပင္ပန္္းစရာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို အေၾကာင္းကိစၥေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕လာရတဲ့အခါ မိမိတို႕ရဲ႕ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ကုိ သက္သက္သာသာျဖစ္ေစဖို႕ဘယ္လိုေျဖေလ်ာ့ၾကမလဲဆိုတာ လိုအပ္လာပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈးမ်ားလာတဲ့အခါ လူေတြ ဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာအေျခအေနသို႕ ဦးတည္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ လူေတြအေနနဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရိွဖိုးလိုအပ္ပါတယ္။ေရာဂက်င့္စဥ္ ႏွင့္ တရားထိုင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ၾကီးမားေသာအေထာက္အကူကို ရေစပါတယ္။
ယေန႕အထိတ္တလန္႕ဆန္ေသာကမၻာၾကီးတြင္ လူေတြ ေန႕တဓူ၀ခံစားေနရေသာအရာတစ္ခုမွာ စိတ္ဖိစီးမႈပင္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာအျခားနည္းလမ္းမရိွဘဲ ္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျဖင့္ရွင္သန္ၾကရတာမ်ားပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ဒီဖိစီးမႈေတြအေပၚဘယ္လိုကိုင္တြင္ေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတာ ရွာေဖြလာခဲ့ၾကပါတယ္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေလးေတြကေတာ့ လူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ အသံုးဝင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

(၁) တရားထိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္

တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂက်င့္စဥ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာလံုးလူရဲ႕ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလံုးကိုသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း အေကာင္းျမင္စိတ္ထားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳ ျပင္လာႏိုင္ပါတယ္။

(၂) လုပ္ငန္းခြင္

တစ္ေန႕တာအေတာအတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈ အမ်ားရဆံုးမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕စိတ္ကုိလမ္းလြဲ တဲ့အေနျဖင့္ တရားထိုင္ျခင္း ၊ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း ၊အလုပ္ကိုခဏနားလိုက္ျခင္း၊ ေကာ္ဖီ သို႕မဟုတ္ ေရ ျဖစ္ျဖစ္ေသာက္လုိက္ျခင္း ၊ တစ္ခဏာတာျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာဆန္႕ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ေတြ ကိုလန္းဆန္းေပါ့ပါးေစပါတယ္။ဒါေတြ ဟာ တကယ့္ကိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီစိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းျပီး အဆင္မေျပျဖစ္ေစျခင္း ၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း ၊ေနာက္ေက်ာနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း ၊အာရံုစူးစိုက္မႈအားနည္းျခင္း ႏွင့္  အလုပ္မွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းအားနည္းပါးျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

(၃) ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ပါ

အနည္းဆံုး မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ပံုမွန္လမ္းေလ်ာက္သင့္ပါတယ္။ဒီလို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၵာဓာတ္သဘာ၀ ကိုေျပာင္းလဲေစျပီး အာရံုေၾကာဖြဲ႕စည္းမႈ စနစ္ ကုိလည္း လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ဒါ့အျပင္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္ရာ ဂိမ္းကစားျခင္း ၊ ေရကူးျခင္း ၊ ေအရိုးဗစ္ကျခင္း သို႕မဟုတ္ အကသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းတို႕လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္လက္ေပါ့ပါးေစကာ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ မိမိခႏၶာ ကိုေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းဟာ တကယ့္ကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစပါတယ္။

(၄) စားေနက်အစားအစာမ်ားကိုအေျပာင္းအလဲဲျပဳလုပ္ပါ

မိမိတို႕ရဲ႕ ေနထိုင္မႈပံုစံ ႏွင့္ ပံုမွန္စားေနက် အစားအစာမ်ားကို အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း ကလည္း စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလ်ာ့ရာတြင္ အံ့ၾသဖိုးေကာင္းတဲ့အဆင္ေျပမႈျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕ပံုမွန္အစားအစာမ်ားတြင္ သၾကား၊ ကာဖိန္း ၊ အရက္ ႏွင့္ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရုိက္ ပါ၀င္ေသာဂ်ဳံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အစားအေသာက္တုိ႕ကုိေလ်ာ့ခ်ပါ။မိမိတို႕ရဲ႕ကိုယ္ခႏၵာဟာ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပန္လည္ညီညြတ္လာတာကိုေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိုက္ ကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စားေသာက္လိုက္ျပီးခ်က္ခ်င္းမွာ ခႏၵာအတြင္းသၾကားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ အစားအစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္တဲ့ ဗီတာမင္D ကို ကုန္ဆံုးေစတာေၾကာင့္က်န္းမာေသာအာရံုေၾကာဖြဲ႕စည္းမႈ စနစ္အတြက္ အရမ္းကိုအေရးၾကီးပါတယ္။

(၅)ျဖည့္စြက္စာအျဖစ္ သဘာ၀အသီးအႏွံမ်ားကိုစားေသာက္ပါ

မိမိတုိ႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘယ္လိုမ်ဳိး အစားအစာေတြ က သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္မလဲဆိုတာ ဆရာ၀န္ ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။ဒီလို ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုျမွင့္တင္ရာေရာက္ျပီး က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္တက္ၾကြႏိုးၾကားေသာဘ၀ေနထိုင္မႈကိုထိမ္းသိမ္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕သဘ၀ အသီးအႏွံမ်ားဟာ  က်န္းမာတဲ့ အာရံုေၾကာဖြဲ႕စည္းမႈ စနစ္ ကိုရရိွေစျပီး စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားလည္းေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

(၆) ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ား

ဂ်င္ဆင္းပင္မ်ား ၊ငရုတ္ေကာင္းပင္ ႏွင့္ ေဆးဘက္၀င္လက္ဖက္လိုမ်ဳိး  ေဆးဘက္၀င္အပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးဟာလည္း စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။  ဒီလို စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ာဟာ ္ ထိေရာက္တဲ့ ေဆးစြမ္းေကာင္းတစ္လက္အျဖစ္တကယ့္ကို အကူအညီရကာေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးလည္းကင္းေၾကာင္း သိပၸံနည္းက်က် သက္ေသျပထားတာေၾကာင့္မိိမိတုိ႕ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္  စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာနဲ႕ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိစၥမ်ားေျမာင္ ဒီလူ႕ေဘာင္ဝယ္ လူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ကုိယ္ကို မိမိတို႕ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႕ နည္းလမ္းရွာေဖြျပီး က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကျခင္းဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ စိတ္ကို ရႊင္လန္းေပါ့ပါးေစျပီး အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပါ ပိုမိုအဆင္ေျပစြာလုပ္ကုိင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕မွာ စိတ္ဖိစီးမ်ား ၾကံဳလာခဲ့ၾကလ်င္ ျမိဳသိပ္ခံစားမေနဘဲ ဒီအရာေတြကို ဘယ္လိုေလ်ာ့ခ်မလဲဆိုတာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျပီး ဘဝခရီးကို ေအးခ်မ္းစြာ ခရီးဆက္ႏိုင္ၾကေစဖို႕  စိတ္ဖိစီးမႈေတြအား နည္းလမ္းတက် ေျဖေလ်ာ့ဖို႕နည္းလမ္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Credit; yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။