Friday, October 23, 2015

လူငယ္နဲ႕ အနာဂတ္

လူငယ္ဆိုတာ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ့ လူ႕အရင္းအျမစ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ၊လူမႈေရး၊ စီးပြားေရ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရိွတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ အနာဂတ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ခိုင္မာလွပတဲ့ ဘဝေတြကို ထူေထာင္ႏိုင္ၾကဖို႕လူၾကီးေတြက လူငယ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကရပါတယ္။ အခု လူၾကီးေတြဟာလည္း တစ္ခ်ိန္က လူငယ္ျဖစ္ခဲ့သလို ဒီလို လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ေတြေပးလာခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္တစ္ခုဟာ အဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးေနလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာင္းလဲမႈကိုလုိက္ျပီး လူငယ္တို႕ရဲ႕ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံ၊အေတြးအေခၚ၊အျမင္ေတြဟာလည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလို႕လာခဲ့ပါတယ္။ဒီလို တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံကုိ ျမင္ေတြ႕ၾကရတဲ့ လူၾကီးေတြအေနနဲ႕  ေနာင္အနာဂတ္ ကာလရဲ႕ ေနေရာင္ျခည္ ကို ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏိုင္ၾကပါတယ္။

အခုေခတ္ကာလဟာ နည္းပညာတိုးတက္လြန္းတဲ့ေခတ္တစ္ခုျဖစ္ရာ လူငယ္တိုင္းဟာ အရာရာကို သိလြယ္၊တတ္လြယ္၊သင္ယူလြယ္ျပီး ထုိုးေဖာက္လြယ္လာၾကပါတယ္။ မိဘဦးစီးမႈထက္ မိမိကိုယ္တိုင္ စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ေဆာင္မႈတို႕မ်ားျပားလာကာ အခုေခတ္လူငယ္ေတြဟာ သိျမင္မႈေတြပိုမိုမ်ားျပား တယ္လို႕ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ကြန္ရက္ခ်ိပ္ဆက္မႈတို႕မ်ားျပားကာ လူငယ္တို႕ရဲ႕ အေကာင္း၊အဆိုးတိုးတက္မႈေတြဟာ အရိွန္အဟုန္ျမင့္တက္လာတယ္လုိ႕ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

 ဘယ္ေနရာေဒသ မွာျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြဆိုတာ ေရွ႕တန္းက ေျပးေနတဲ့ တိုက္စစ္မႈးေခါင္းေဆာင္ေတြ လ္ိုပါဘဲ။တီထြင္ထိုးေဖာက္ျပီး အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္သြားသူေတြျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူငယ္ဆိုတဲ့လူ႕အရင္းအျမစ္တစ္ခုဟာ အင္အားၾကီးစြမ္းအားတစ္ခုမွာပါဝင္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြကိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ခိုင္မာမႈ ၊ေအာင္ျမင္မႈရ ရိွေစဖို႕ျပင္ဆင္ၾကရပါတယ္။

ဥပမာ-အိမ္ေထာင္စုတစ္စုကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ခံယူလိုက္ၾကပါစို႕။အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ မိခင္ဖခင္တို႕က လူၾကီးေတြျဖစ္ျပီး သားသမီးေတြက လူငယ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြျဖစ္တဲ့လူၾကီးေတြက ေကာင္းေကာင္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သင္ျပမႈေပးတဲ့အခါ သားသမီးလို႕ေခၚတဲ့လူငယ္ေတြဟာ ေကာင္းစြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး မိဘႏွစ္ပါးအမႈးျပဳထားတဲ့မိသားစုၾကီးကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးဟာ အားနည္းခ်ဳိ႕တဲ့ေနလင့္ကစား သူတို႕ရဲ႕သားသမီးကို ဇြဲလံု႕လ နဲ႕ေကာင္းေကာင္းျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈအႏွစ္သာရကို စိတ္ခ်လံုျခံဳစြာခံစားရေစပါတယ္။

 မိသားစုမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွာျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြဟာ မျမင္မသိႏိုင္တဲ့တန္ဖိုးတရားေတြနဲ႕တည္ရိွေနၾကပါတယ္။ဒီလို တန္ဖိုးတရားေတြကို အေရာင္ေတာက္ပေအာင္၊ ခိုင္ခံတည္ျမဲေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္မွာ လွပတဲ့ေရာင္ျခည္ေတြလင္းလက္မႈေတြဆီးၾကိဳေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္အရာမဆို အေကာင္း၊အဆိုးဒြန္တြဲတည္ရိွေနရာ အခုခတ္ကာလရဲ႕တိုးတက္ပြင့္လင္းေနမႈေတြဟာ လူငယ္ေတြအေပၚမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳတာ ရိွသလို မ်ားစြာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတာလည္းရိွပါတယ္။

 ျဖစ္ေပၚပြင့္လင္းေနတဲ့ ေခတ္ကာလသေဘာတရားအေပၚအဆိုး၊အေကာင္းခြဲျခားေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ဖို႕၊ လမ္းညႊန္သမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႕ လူၾကီးမိဘေတြအေနနဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈရိွဖို႕လိုပါတယ္။မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရိွမိမိသားသမီး၊ လူငယ္လူရြယ္ေလးေတြကို တတ္ႏိုင္သမ် လမ္းညြန္သမႈေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ သတိေပးလမ္းညြန္ျခင္း၊ အဆိုးအေကာင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ခြဲျခားျပျခင္း၊အေကာင္းရဲ႕အႏွစ္သာရ၊ အဆိုးရဲ႕ အနိဌာရံုေတြကုိ ျပသျမင္ေတြ႕ေစျခင္းျဖင့္ လူငယ္တို႕ရဲ႕ဘဝကို အေရာင္ေတာက္ပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လွပတဲ့အနာဂတ္ကို ေမ်ာ္မွန္းႏုိင္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့အဆိပ္အေတာက္ေတြထဲမွာ မိမိကုိယ္ကို ဒုကၡေပးတဲ့အေတြးအျမင္ေတြ စိမ္႕ဝင္သြားမႈဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို အေတြးသေဘာတရားေတြ စိမ့္ဝင္သြားတဲ့အခါ လမ္းလြဲကိုေရာက္ေစကာ လူ႕အရင္းအျမစ္အတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ ဆံုးရံႈးသလိုမ်ဳိးအနာဂတ္ရဲ႕ေတာက္ပမႈကို အေရာင္ေမွးမွိန္သြားေစျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မေကာင္းတဲ့အဆိပ္အေတာက္အေတြးအျမင္ေတြကိုခြန္အားျပည့္တဲ့ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာအားျဖည့္မႈတစ္ခုက သာ တြန္းလွန္ကုသႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ အေပၚေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခြန္အားျဖည့္ဆည္းေပးမႈေတြလိုျပီး မေကာင္းတဲ့အယူဝါဒေတြ၊အစြဲအလန္းေတြကိုမစိမ္႕ဝင္ေစဖို႕တားျမစ္ဖိုရာ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။

ဒါမွသာ လူငယ္နဲ႕အနာဂတ္ဟာ ဒြန္တြဲေတာက္ပေနမွာျဖစ္ျပီး လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ေပးေနတဲ့ လူၾကီးေတြအေနနဲ႕ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္စိတ္ေအးႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ကို အလွဆင္မယ့္ လူငယ္ဆိုတဲ့ လူ႕အရင္းအျမစ္တစ္ခု ကို အထူးဂရုစိုက္ဖို႕လိုအပ္ျပီး စနစ္တက် ျပင္ဆင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႕လိုတယ္ဆိုတာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း စီးဝင္မႈအရ လူၾကီးေတြအေနနဲ႕ သတိခ်ပ္စရာအျဖစ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။