Sunday, October 18, 2015

ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳဟာ အေကာင္းဆံုးဆရာပါ

လူရယ္လို႕ ျဖစ္လာၾကျပီဆိုရင္ ခ်မ္းသာ၊ဆင္းရဲ မေရြး ဘဝက ေပးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကုိ ခံစားၾကရပါတယ္။ လူေတြေန႕စဥ္ျဖတ္သန္းၾကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့ အေကာင္း၊အဆိုးေတြဟာ လူေတြရဲ႕ ဘဝသင္ခန္းစာေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ဒီလိုေန႕စဥ္သင္ခန္းစာေတြက သင္ယူေလ့လာျပီး မိမိဘဝအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္အျဖစ္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားၾကသူေတြရိွသလို တစ္ခ်ဳိ႕က ေနာက္ျပန္လွည့္ အရံႈးေပးသြားၾကသူေတြလည္းရိွပါတယ္။

ဘဝမွာ အေတြ႕အၾကံဳဆိုတာ အေကာင္းဆံုးသင္ျပေပးေနတဲ့ဆရာတစ္ဆူလိုပါဘဲလို႕ လူၾကီးသူမေတြရဲ႕ေျပာစကားကို ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တုန္းက နားမလည္ခဲ့ေပမယ့္ အရြယ္ေရာက္လို႕ လက္ေတြ႕ဘဝေတြမွာ က်င္လည္ျဖတ္သန္းလာရတဲ့အခါ ေကာင္းေကာင္းနားလည္လာခဲ့ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူေတြမွာ မိမိၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲက ေလ့လာမွတ္သားစရာေတြကို မွတ္သား၊ ေရွာင္စရာေတြကို ဆင္ျခင္ေရွာင္ၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘဝကို အမွားေတြနည္းေအာင္ ေအးခ်မ္းမႈကိုပိုမိုခံစားရရိွႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပိုင္ခြင့္ရိွၾကပါတယ္။

လူေတြမွာ တစ္ဦး နဲ႕ တစ္ဦး ဘဝေပးကံၾကမၼာ မတူညီၾကေပမယ့္ မိမိကိုယ္ကုိေအးခ်မ္းေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ သဘာဝတရားက တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားပါတယ္။ ဒါေတြကို လူေတြရဲ႕ေန႕စဥ္ဘဝမွာ ရွာေဖြသင္ယူရရိွႏိုင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ခါ ထပ္ခါ အမွားလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

လူေတြမွာ အမွားကိုထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္မိတတ္ၾကတဲ့အခါ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းသြားသလို ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းအလယ္မွာ လူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ဆံုးရံႈးၾကရပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ အမွားနဲ႕မကင္းၾကတာအမွန္ပါ။ ဒါေပမယ့္အဲဒီအမွားကို အမွားမွန္းသိျပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္လိုက္ရင္ မိမိအတြက္ မ်ားစြာ ေကာင္းက်ဳိးကို ရရိွေစပါတယ္။ အျမဲတမ္း မိမိကုိယ္ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲေနရတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေနရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွာေဖြျပီး ျပဳျပင္ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ မိမိဘဝအတြက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕တဲ့ေန႕ရက္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရံႈးနိမ့္မႈကို မေၾကာက္ပါနဲ႕

ေအာင္ျမင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ ဘဝျဖတ္သန္းမႈပံုစံကုိေလ့လာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ သူတို႕ဟာလည္း လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရံႈးနိမ့္မႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ လူျဖစ္လာျပီဆိုရင္ ဘဝ မွာ ရံႈးနိမ့္မႈ ၊ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေလာကမွာ  လူေတြဟာ မတူညီတဲ့ ရံႈးနိမ့္မႈေတြနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ဖူးၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မရံႈးနိမ့္ဖူးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မရိွဘူးဆိုတာ ကိုနားလည္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရႈံးနိမ့္မႈဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အစိတ္အပို္င္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ရံႈးနိမ့္မႈထဲက လူေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေစဖို႕ ေသာ့ခ်က္ေပးတာေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ရံႈးနိမ့္မႈဆိုတာ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ေျခလွမ္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘဝမွာ ရံႈးနိမ္႕ဖို႕ကို မေၾကာက္ဘဲ  အမွားထဲက သင္ခန္းစာယူျပီး ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ခ်ဳိျမိန္စြာ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲျခင္းတရား

လူေတြရဲ႕ဘဝ ဟာ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာေၾကာင့္ ဘဝရဲ႕ေန႕စဥ္စိန္ေခၚမႈေတြကို သတိရွိရိွေတြးဆတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲတရားအေပၚမွာ လက္ခံျပီး ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြထဲက မိမိအတြက္ ဘယ္လို ေကာင္းက်ဳိးေတြရရိွႏုိင္မလဲ ရွာေဖြတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိအတြက္ သက္ေရာက္မႈရိွသလား ၊မရိွဘူးလားဆန္းစစ္ေလ့လာျပီး ေရွာင္ရွားတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိၾကံဳခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲအေပၚမူတည္ျပီး ဘာေတြျပင္ဆင္ဖို႕လိုသလဲ၊ ဘာေတြဆင္ျခင္ဖို႕လိုသလဲ၊ ဘယ္လို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕လိုသလဲဆိုတာ ဘဝရဲ႕ေန႕စဥ္မတူညီတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြက ေပးေနတဲ့ သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြလိုပါဘဲ။ သင္ခန္းစာတစ္ခု တတ္ေျမာက္ျပီးသြားရင္ ေနာက္ထပ္သင္ခန္းစာအသစ္တစ္ခုကို သင္ယူရျပီး သင္ခန္းစာေက်ညက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရိွၾကသလိုမ်ဳိး ဘဝသင္ခန္းစာေတြကို ေက်ညက္တဲ့လူေတြဟာလည္း ဘဝမွာ ေနထိုင္မႈပံုစံေကာင္းျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပို္င္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။