Wednesday, October 21, 2015

အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ေပ်ာ္ၾကသူမ်ားရဲ႕သဘာဝစရိုက္မ်ား


လူတိုင္းဟာ အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ေပ်ာ္ျပီး အလုပ္ကိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာလုပ္လိုၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အလုပ္လုပ္သူတိုင္းဟာ အလုပ္ရဲ႕ဖိစီးမႈေတြနဲ႕ပင္ပန္းၾကရျပီး
စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြခံစားၾကရတာမ်ားပါတယ္။အခုလုိ ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြမ်ားတဲ့ေခတ္ကာလမွာဆိုရင္ ပုိျပီးဖိစီးမႈမ်ားၾကတယ္လုိ႕ ဆိုရပါမယ္။ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြနဲ႕ရင္ခုန္လႈပ္ရွားေနရတာမ်ားျပီးဘယ္လိုျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲဆိုတဲ့အေတြးနဲ႕လံုးပန္းေနၾကရတယ္လို႕လည္းေျပာရပါမယ္။ဒီလို ပင္ပန္းမႈေတြနဲ႕မြန္းၾကပ္လြန္းတဲ့ေခတ္ကာလမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာလူေတြဟာ အလုပ္ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕တက္ၾကြစြာလုပ္ႏိုင္ၾကေသးတာကိုေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြၾကံဳလာၾကံဳလာ ရင္ဆိုင္ေနတတ္ၾကျပီး သူတို႕ရဲ႕တက္ၾကြရႊင္လန္းမႈကေပ်ာက္ကြယ္မသြားၾကပါ။ ဘယ္လို ခံယူခ်က္က သူ႕ကိုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစတာလဲ။

အေမရိကန္နဲ႕ကေနဒီယန္တို႕မွာ မၾကာေသးမီက ေကာက္ခံရရိွတဲ့စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံအတြင္း သံုးပံုႏွစ္ပံုနီးပါးေလာက္ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႕လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ မေပ်ာ္ရႊင္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါတယ္။စိတ္ပညာကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႕လူမႈေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြက ဒါေတြဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕မ်ဳိးရိုးဗီဇနဲ႕လည္းဆက္စပ္ေနကာ အဓိကအားျဖင့္မိမိကိုယ္မိမိေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မႈအေပၚမွာလည္း မ်ားစြာမူတည္သြားေၾကာင္းသံုးသပ္ေျပာဆိုထားၾကပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းတရားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေပ်ာ္ရႊင္ၾကသူမ်ား ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ သူတို႕မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္တို႕ကိန္းေအာင္းေနတာေတြ႕ရိွရေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

ခိုင္ျမဲတဲ့ဘဝခံယူခ်က္ရိွေနျခင္း

အလုပ္မွာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လူေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႕လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အလုပ္အေပၚအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္တယ္လို႕ယံုၾကည္မႈရိွတတ္ၾကျပီး ထိုယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕အတူ အလုပ္ကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အလုပ္တိုင္းကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ပိုမိုယံုၾကည္မႈတိုးလာၾကတယ္လို႕ေျပာဆိုထားၾကပါတယ္။အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အေလ့အက်င့္ေတြကိုပိုမိုဖန္တီးလာႏိုင္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္မိမိတန္ဖိုးထားမႈကိုပိုမိုတည္ေဆာက္လာႏိုင္ျခင္းအစရိွတဲ့အက်င့္ေကာင္းတို႕ရရိွလာကာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အလုပ္တိုင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မိမိကိုယ္မိမိေလးစားမႈရိွလာျခင္းတို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ စိတ္ထဲေပ်ာ္ရြင္မႈခံစားရျပီး အလုပ္လုပ္ရျခင္းအေပၚႏွစ္သက္မႈပိုမ်ားလာကာဘယ္လို အခက္အခဲေတြလာလာ အေကာင္းဆံုးေက်ာ္ျဖတ္မယ္၊ အေကာင္းဆံုးလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲစိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရျခင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ပန္းတိုင္ရိွျခင္း

ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ပန္းတုိင္တစ္ခုရိွတတ္ၾကျပီး ထိုပန္းတိုင္ကုိဦးတည္ျပီး အလုပ္ကိုဇြဲလံု႕လေကာင္းစြာလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ရံႈးနိမ္႕မႈတို႕ရိွၾကရာ ဒီလို ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ ရႈံးနိမ္႕မႈတို႕ရင္ဆိုင္ၾကရေပမယ့္ဒီလို အရံႈးတရားဆိုတာ အျမဲမရိွႏိုင္ဘဲ ေခတၱယာယီသေဘာမ်ဳိးလုိသေဘာထားတတ္ၾကျပီး ဆက္လက္ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ ၾကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။မိမိရဲ႕ပန္းတိုင္ကို ထိခိုက္ေစမယ့္ မေကာင္းတဲ့အယူအဆသေဘာတရားတို႕ကုိဖယ္ရွားတတ္ၾကကာမိမိရဲ႕ပန္းတိုင္တစ္ခုတည္း ကိုေသခ်ာတဲ့ပစ္မွတ္တစ္ခုအေနနဲ႕ အာရံုစိုက္တတ္ၾကပါတယ္။

စိတ္လက္မာန္ပါမလုပ္တတ္ၾကပါ

ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြဟာ ဘယ္အရာကိုမဆို စိတ္လက္မာန္ပါမလုပ္တတ္ၾကကာ စိတ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ေသခ်ာၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေၾကာင့္လုပ္ငန္းခြင္ကိုအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမယ့္အရာမ်ဳိးကုိေရွာင္ရွားတတ္ၾကကာလိမၼာပါးနပ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။အဓိကအားျဖင့္ မိမိရဲ႕အလုပ္အေပၚဘယ္လိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုဘဲအာရံုစိုက္တတ္ၾကကာမလိုလားအပ္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးအခ်ိန္ကုန္ဆံုးမႈကိုအထူးေရွာင္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။

သူတစ္ပါးကို ကူညီလိုစိတ္ျပင္းျပျခင္း

သူတို႕ေတြဟာ သူတစ္ပါးအားကူညီရျခင္းကို အထူးႏွစ္သက္တတ္ၾကျပီး မိမိကူညီမႈေၾကာင့္ တစ္ပါးသူေအာင္ျမင္သြားခဲ့ရင္ အဲဒီအေၾကာင္းအရင္းအေပၚမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရြင္တတ္ၾကျပီး မိမိကုိယ္မိမိ လူသားဆန္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕အရမ္းကို ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ၾကပါတယ္။

မေကာင္းျမင္ဝါဒရိွသူမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ၾကဥ္တတ္ျခင္း

မေကာင္းတဲ့အယူဝါဒရိွသူေတြနဲ႕ဆက္ဆံေျပာဆိုရျခင္းဟာ သူတို႕ရဲ႕ၾကည္လင္တဲ့စိတ္အာရံုကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္အဲဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကို အထူးေရွာင္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။သူတို႕အတြက္ မေကာင္းတဲ့အယူအဆသမားေတြဟာ ပိတ္ဆုိ႕ေနတဲ့အမိႈက္တစ္စလုိယူဆတတ္ၾကျပီး ေဝးေဝးကေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မိမိရရိွလာတဲ့အေျခအေနအေပၚေက်နပ္ျခင္း

မိမိရရိွလာတဲ့အေျခအေနကိုေက်နပ္ေက်းဇူးတင္တတ္ၾကကာ ဒီထက္ ပိုလို႕ေကာင္းမြန္ေစဖို႕ ဘယ္လိုၾကိဳးစားရမလဲဆိုတာ ၾကံဆတတ္ၾကပါတယ္။သူ႕ဘဝမွာ အဆိပ္အေတာက္ကင္းကင္းနဲ႕ဘယ္လိုရွင္သန္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြကုိသာေရြးခ်ယ္အာရံုစိုက္တတ္ၾကပါတယ္။

စိတ္ခံစားကိုစီမံကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္းရိွကာ ဟာသဥာဏ္ေျမာက္ျခင္း

ဒီလို လူမ်ဳိးေတြဟာဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာျဖစ္ျဖစ္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအေကာင္းဆံုးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိးေမြးျမဴထားတတ္ၾကျပီး အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ရံုးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ကစားတာမွာျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္။သူ႕ကိုယ္သူ စိတ္ေပ်ာ္ရြင္ေစဖို႕ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာေပါ့ပါးလန္းဆန္းမႈကို အထူးဂရုစိုက္ကာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရႊင္လန္းမႈကို အထူးဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္ပါတယ္။သူေရာက္ရွိေနတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဟာလည္း သူေၾကာင့္ေပ်ာ္ရြင္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရိွမိတ္ေဆြေတြအေပၚစိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။